vi gjør ren prosess

Det er lenge siden Sørlandets prosessindustri ryddet opp i gamle miljøsynder; i dag driver vi verdens reneste produksjonsprosesser.
Men ansvaret stopper ikke her. I framtiden vil vår posisjon som globale enere være ensbetydende med hvordan vi bidrar til å løse verdens ressursutfordringer.

Våre ledere forklarer hvordan.

ledergrep

 • Ledergrep

  Eyde-nettverket utgjør den sørlandske
  prosessindustrien og representerer over 100 års
  teknologisk utvikling. I generasjoner har vi vært
  lokalsamfunnets bærebjelker. I dag utvikler vi
  bærekraftige løsninger som skal komme framtidens
  generasjoner til gode. For å få det til tar våre ledere
  stadige grep som styrker prosessindustrien, og
  sikrer bærekraftige arbeidsplasser på Sørlandet.
 • Stolt jubilant - Saint-Gobain Ceramic Materials
  Som leder i Saint-Gobain har det vært en stor begivenhet å feire et av Sørlandets eldste industrieventyr; det er 100 år siden Norges store industrigünder Sam Eyde åpnet det gamle Smelteverket på Eydehavn. Sammen med avdelingen vår i Lillesand representerer vi i dag et av verdens største industrikonsern, Saint-Gobain, på Sørlandet.
  Lars Petter Maltby, administrerende direktør
 • God energi i GE Healthcare
  GE Healthcare på Lindesnes lager substans til kontrastvæsker for røntgen og MR-undersøkelser. Dette er blant verdens mest utbredte legemidler, og selges i 130 land. Halvparten av det vi produserer eksporterer vi til USA.
  Vi lager et molekyl som kan transportere jod inn i menneskekroppen uten at det påfører skade. Våre produkter benyttes hvert eneste sekund. På den måten er vi med på å diagnostisere sykdom og redde menneskeliv hver dag.
  Jorunn Gislefoss, fabrikkdirektør
 • Ny nisje for 3B Fibreglass Norway

  Takket være støtte fra Miljøteknologiordningen har vi utviklet en glasstype med høyere mekaniske egenskaper. Nå er vi på markedet med et nisjeprodukt for vindmøllebransjen. Det skal gi oss bedre marginer, og et fortrinn blant konkurrentene våre. Samtidig har vi fått ny, indisk eier med et langsiktig perspektiv for fabrikken på Birkeland.
  Per Birkeland, fabrikkdirektør
 • Alu-revolusjon hos Alcoa Lista
  Gjennom ny teknologi kan vi revolusjonere verdens aluminiumsproduksjon. Teorien om karbotermisk fremstilling ble patentert allerede i 1888. Siden den gang er det mange som har forsøkt, men ingen som har lykkes – bla annet fordi teknologien er svært kompleks. Vi har forsket på dette siden 1998, og nå står vi foran videre oppskalering av prosessen i forsøksanlegget på Alcoa Lista.
  Jan Werner, verksdirektør
 • Effektive Elkem Solar
  I vår bransje er det en hard konkurranse om å kutte kostnadene. Det siste året har Elkem Solar klart å ta ut full kapasitet i fabrikken, mens produksjonskostnadene er kraftig redusert. Samtidig har vi en teknologi som er meget energieffektiv og kan derfor vise til et eksepsjonelt lavt utslipp av CO2 i forhold til konkurrentene.
  Trond Sæterstad, direktør
 • Godt ledergrep i Eramet Norway Kvinesdal
  Det siste året har vi startet arbeidet med Lean i vår organisasjon. Lean handler om å etablere en varig bedriftskultur for involvering, synliggjøring av resultater, god kommunikasjon og inkluderende lederskap. Det betyr at vi som ledere også må endre oss og ta eierskap i tiltakene vi iverksetter. Det er en krevende men god prosess som skal effektivisere produksjonen hos oss i Kvinesdal.
  Trond Magnar Unhammer, fabrikksjef
 • Ny bragd fra Farsund Aluminium Casting
  Vår støpeteknologi ga oss utmerkelsen «Årets ingeniørbragd» i 2011. Gjennom både produktutvikling, støping og overvåkning av produksjonsprosessene kan vi kvalitetssikre bildelene på en helt unik måte. Teknologien vår har sikret oss langsiktige kontrakter. Vi skal øke staben betydelig, og har fått mye oppmerksomhet blant nyutdannede ingeniører som vil jobbe hos oss.
  Rune Almaas, driftsdirektør
 • Ekstra rent Glencore Nikkelverk

  Ved Glencore Nikkelverk nærmer vi oss
  0-utslipp av svoveldioksid! I 2011 implementerte vi et ekstra rensetrinn, og reduserte et allerede lavt utslipp med over 90 prosent. Vår systematiske og mangeårige miljøinnsats fortsetter å gi resultater - både i lufta og i sjøen. Nye prøver fra Kristiansandsfjorden viser markert lavere innhold av dioksiner i eksempelvis torskefilet.
  Øivind Stenstad, administrerende direktør

globale enere

 • Globale enere

  Eyde-nettverkets bedrifter er verdensledende på
  sine felt. Folk omgir seg med produktene våre hver
  eneste dag; i transportmidler, medisinsk utstyr,
  mobil- og datautstyr, bygninger og en rekke
  andre ting som er nødvendige i hverdagen og for
  samfunnet vi lever i.
 • Verdensledende - Saint-Gobain Ceramic Materials
  I 100 år har vår silisiumkarbid vært verdensledende. I dag benyttes produktene våre i dieselpartikkelfiltre som renser utslipp fra biler over hele Europa - og til produksjon av solceller. Tradisjonelt benyttes den også i slipemidler og skuddsikre materialer.
  Lars Petter Maltby, administrerende direktør
 • Gjenvinning - GE Healthcare
  Fabrikken på Lindesnes er en av de virkelig store energiforbrukerne i GE Healthcare, og siden miljøaspektet er viktig for våre kunder blir vår innsats avgjørende i anbudskonkurranser. På samme måte drar vi fordel av gjenvinningsprogrammet vårt, der vi tar imot og gjenvinner returvarer fra sykehusene og andre kunder.

  - Våre utslipp overvåkes nøye, og vi gjenvinner 80 prosent av løsningsmidlene.
  Jorunn Gislefoss, fabrikkdirektør
 • Nordens eneste - 3B Fibreglass Norway

  Vi er Nordens eneste gjenværende glassfiberfabrikk, og var den første i verden til å lage korrosjonsbestandig glass. I dag er vi en foretrukken samarbeidspartner fordi vi har et godt omdømme. Vår glassfiber brukes blant annet i vindmølleblader, for å styrke plastdeler i biler, til paneler som beskytter mot eksplosjonstrykk og i trykktanker for gass.
  Per Birkeland, fabrikkdirektør
 • Verdens reneste - Alcoa Lista
  Takket være egen teknologi har Alcoa Lista utviklet verdens reneste Søderbergverk.

  - Vi omgir oss med aluminium over alt. Alt vi lager er forhåndsbestilt og tilpasset sluttproduktet. Vi lager emner som presses ut til aluminiumsprofiler du finner i bygninger, møbler, elektronikk artikler, sportsutstyr, biler med mer.
  Jan Werner, verksdirektør
 • Solenergi - Elkem Solar
  Elkem Solar har posisjonert seg som verdens mest kostnadseffektive leverandør av silisium til solindustrien. Derfor vil vår teknologi bidra til å øke utbredelsen av miljøvennlig solcelleenergi over hele verden.

  - Vi produserer høyrent silisium til solcellepaneler, som utgjør det første leddet i industriens verdikjede.
  Trond Sæterstad, direktør
 • Kvalitet – Eramet Norway Kvinesdal
  Vi fremstiller verdens ypperste kvalitet av lavkull silikomangan – til over 50 prosent av verdensmarkedet. Silikomangan er helt nødvendig for å fremstille stål, og finnes i alt fra verktøy, store konstruksjoner og bygg, biler og skipsbygging, til kjøkkenredskaper og medisinsk utstyr.
  Trond Magnar Unhammer, fabrikksjef
 • Eksklusive – Farsund Aluminium Casting
  Støpte aluminiumsdeler fra Farsund brukes i 40 prosent av alle biler som produseres i Storbritannia og 20 prosent av bilene som produseres i Tyskland. På kundelisten vår står Rolls-Royce, Bentley, BMW, Mini, Porsche, Daimler (Mercedes-Benz), Ferrari, Jaguar og Land Rover.
  Rune Almaas, driftsdirektør
 • Etterspurt - Glencore Nikkelverk

  Glencore Nikkelverk i Kristiansand er i dag det største nikkelraffineri i den vestlige verden. Vi produserer verdens reneste nikkel og kobolt, som er etterspurte i mange land. Nikkel har spesielle kvaliteter og brukes derfor i legeringer for å styrke andre metaller. Jetmotorer i fly, steriliserte operasjonsinstrumenter og trommelen i vaskemaskinen er eksempler på produkter med nikkel.
  Øivind Stenstad, administrerende direktør

bærekraft

 • Bærekraft

  Sørlandets prosessindustri jobber kontinuerlig
  for å redusere egen miljøpåvirkning. Verdens
  klima- og ressursutfordringer krever også at vi
  driver frem de smarteste, framtidsretta løsningene.
  Energieffektiv produksjon, miljøretta teknologi,
  samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er
  eksempler på hvordan vi kan redusere belast-
  ningen både globalt og lokalt.
 • Strategi - Saint-Gobain Ceramic Materials
  Gjennom store strategiske endringer har vi klart å redusere vårt ressursforbruk, og utvikle produkter som bidrar til å redusere eksisterende miljøproblemer.

  - Vi har forpliktet oss under UN-Global Compact å etterleve bærekraftige prinsipper. Derfor ser vi mange år framover for å sikre at vi har produkter, prosesser og arbeidsoppgaver som lever i framtiden. Dette er samfunnsansvar i praksis.
  Lars Petter Maltby, administrerende direktør
 • Verdensledende - GE Healthcare
  Ecomagination er et globalt GE-prosjekt som i utgangspunktet skulle få alle konsernets virksomheter til å redusere energibruken med 30 prosent frem til 2012. Både her ved fabrikken på Lindesnes, og i resten av konsernet, oppdaget vi tidlig at målet ville nås med god margin. I stedet for å slå oss til ro med det, valgte GE å justere opp målet til 50 prosent frem til 2015.
  Jorunn Gislefoss, fabrikkdirektør
 • Foregangsbedrift - 3B Fibreglass Norway

  3B-Fibreglass Norway AS er en foregangsbedrift på miljøsiden for bærekraft. Vi har lave utslipp til luft og vann, lavt energiforbruk, høy utnyttelse av råvarer og lite avfall. Det er et paradoks at verdens mest miljøvennlige glassfiber risikerer å miste markedsandeler til industri i eksempelvis Kina, som benytter forurensende energikilder og ikke har krav til CO2-avgift.
  Per Birkeland, fabrikkdirektør
 • Miljøprosjekter - Alcoa Lista
  Søderbergteknologi har hatt sine utfordringer. Men vi har klart å redusere utslipp av drivhusgasser gjennom egne miljøprosjekter. Denne teknologien har vi eksportert til flere virksomheter både i- og utenfor Alcoa-systemet. Lykkes vi med karbotermisk fremstilling av aluminium vil energieffektiviteten forbedres kraftig og miljøpåvirkningen reduseres betraktelig. Det kan påvirke hele verden!
  Jan Werner, verksdirektør
 • Ambisjoner - Elkem Solar
  Verdens energibehov øker. Vår ambisjon er at solen raskest mulig skal bli verdens viktigste energikilde.

  - Bærekraft er kjernen i vår strategiske satsing. Vi har utviklet en miljøvennlig fabrikk og teknologi, og redusert vår energibruk og CO2 utslipp til et minimum.
  Trond Sæterstad, direktør
 • Ledende - Eramet Norway Kvinesdal
  At vi er ledende på energi- og miljøsiden er en avgjørende faktor for at utenlandske eiere satser på oss. Vi har også et stort ansvar for lokalsamfunnet vårt. Omgitt av vakker natur, må vi drive verket slik at vi skåner miljøet. Vi bruker i dag 19 prosent av vår tildelte konsesjon for utslipp. Vi leverer gass til varmekraftverk, samt fjernvarme til fiskeoppdrett og flere bedrifter i området.
  Trond Magnar Unhammer, fabrikksjef
 • Styrke – Farsund Aluminium Casting
  Våre aluminiumsdeler er så sterke at de kan erstatte stål. Bilene blir lettere, trenger mindre drivstoff og reduserer CO2-utslipp.

  Vi sier at vår aluminium er et grønt metall fordi den er produsert ved hjelp av vannkraft hos nabobedriften vår Alcoa. Våre egne produksjonsprosesser påvirker ikke miljøet i særlig grad. Blant annet fordi overskudd av aluminium og sand brukes om igjen.
  Rune Almaas, driftsdirektør
 • Lønnsomhet - Glencore Nikkelverk

  Miljøhensyn er lønnsomt, og gjennomsyrer Glencores strategiske valg. For oss handler bærekraft også om å vise at vår industri er nødvendig i framtidens samfunn.

  Nikkel og kobolt har høy resirkuleringsgrad, og vi gjenvinner produktene som enten kommer direkte til oss, eller via Glencore sitt smelteverk i Canada.
  Øivind Stenstad, administrerende direktør

framtid

 • Framtid

  Både kunder, forbrukere og offentlige myndigheter
  stiller høye krav til vår innovasjonsevne, og at vi
  strekker oss langt for å bidra til å bygge et felles
  bærekraftig samfunn. I framtida er vår verdiskaping
  knyttet til ressursutfordringene verden står overfor.
  Vi har ikke alle løsningene nå – men lover å gjøre
  vårt ytterste for å finne dem.
 • Løsninger - Saint-Gobain Ceramic Materials
  Fremstilling av silisiumkarbid vil også være nødvendig i et framtidig bærekraftig samfunn. Når ressursene blir knappere, gjelder det å være tilstede og sørge for at vi finner bedre løsninger enn konkurrentene våre. Den som knekker koden for å produsere disse produktene med minst mulig ressursbruk, har vunnet.
  Lars Petter Maltby, administrerende direktør
 • Balanse - GE Healthcare
  Vi er i en global konkurranse. Vi vant i fjor, og har tenkt å gjøre det i år også. For å klare det må vi balansere mellom lokale lønnskrav, kommunal eiendomsskatt og det faktum at Norge er verdens dyreste land å operere i. Samtidig som vi må ta hensyn til lokale forhold, kan vi ikke melde oss ut av den globale konkurransen. Skal vi utvide kapasiteten kan det være et spørsmål om vi skal produsere på Lindesnes, eller for eksempel i Kina.
  Jorunn Gislefoss, fabrikkdirektør
 • Omstillingsevne - 3B Fibreglass Norway

  Framtiden er vanskelig å spå, det vil i hovedsak avhenge av hva som skjer i de store markedene i India og Kina. Vi er nede i en bølgedal, men tror bunnen er nådd og at prisene snart vil gå opp. Det er en utfordring for oss å være bærekraftig i et høykostland. Framtiden avhenger av at vi klarer å finne produktene som de andre ikke mestrer like godt. Gang på gang har vi bevist at vi har en unik evne til å omstille oss og følge markedet.
  Per Birkeland, fabrikkdirektør
 • Miljøprosjekter - Alcoa Lista
  Framtiden for en aluminiumsprodusent er lys. Forbruket går opp og skal nær dobles frem mot 2020. Etterspørselen etter aluminium handler blant annet om urbanisering, og at vi finner nye måter for hvordan aluminium kan erstatte tyngre metaller. Prosessindustrien på Sørlandet har framtiden foran seg. Vi lager nyttige produkter, vi sørger for innovasjon og utvikling.
  Jan Werner, verksdirektør
 • Forbedringer - Elkem Solar
  Vi er en del av framtidens løsning - fordi framtiden nettopp handler om kostnads- og energieffektivitet og minimum utslipp av CO2.
  Elkem Solar jobber også med en kontinuerlig forbedringsmetodikk, som betyr at vi skal bli bedre dag for dag.
  Trond Sæterstad, direktør
 • Lean – Eramet Norway Kvinesdal
  Vi importerer alt vi bruker. Vi eksporterer alt vi produserer. Det betyr at vi påvirkes sterkt av situasjonen i verden. I framtiden må vi jobbe under kortere horisonter og med større uforutsigbarhet i forhold til endringer. Ved å implementere Lean i vår organisasjon ruster vi oss til å møte dette.
  Trond Magnar Unhammer, fabrikksjef
 • Unike – Farsund Aluminium Casting
  Finanskrisen lærte oss at vi må være unike. Ved hjelp av Norges forskningsråd og bruk av SkatteFUNN har vi etablert en FoU-avdeling som blant annet legger til rette for langsiktig samarbeid med forskningsinstitutt, universiteter og høgskoler. Å være fremst i vår bransje vil også i framtiden kreve sterke bånd til kundene. Våre ingeniører jobber i perioder ved bilfabrikantenes kontorer – og omvendt.
  Rune Almaas, driftsdirektør
 • Robuste - Glencore Nikkelverk

  Vi har definert fem punkter som vi mener gjør oss ekstra robuste, og som vi jobber med hver eneste dag:
  1: Pålitelighet; gjennom helse, miljø og sikkerhet.
  2: Vår teknologi og evne til å håndtere komplekse råstoff.
  3: Høy renhetsgrad i produktene.
  4: Høy gjenvinningsgrad av metallene i råstoffene.
  5: Vi operer i et land med høye lønninger, vårt konkurransefortrinn er å kompensere med høy produktivitet.
  Øivind Stenstad, administrerende direktør